Borang Aduan Pelanggan
Kolej Matrikulasi Kedah

 

 


  ADUAN PELANGGAN KMK  
 
Borang ini boleh diisi untuk menyatakan aduan anda sebagai pengguna perkhidmatan di Kolej Matrikulasi Kedah. Sebarang perincian berkenaan aduan ini adalah sulit. Untuk perhatian pelajar, aduan berkenaan kerosakan peralatan kolej kediaman perlu menggunakan borang aduan yang boleh didapati di pejabat penyelia asrama dan akan diambil tindakan oleh penyelia asrama